55+

Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar voor de heer Ad Jansen

Foto: Charles Duijff

Op zondagmiddag 19 januari reikte loco-burgemeester Pieter Dijkman het ere-insigne van de stad Alkmaar in goud uit aan de heer A.P.J. (Ad) Jansen. De uitreiking vond plaats tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie in Horecacentrum De Hertenkamp.  

Ere insigne voor de heer Jansen

Voordat loco-burgemeester Pieter Dijkman betrokkene de ere-insigne opspeldde, werd Ad Jansen toegesproken door raadslid mevrouw Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar… (klik op onderstaande  foto’s voor uitvergroting daarvan)Voor Ad Jansen kwam de uitreiking van de ere-insigne als volkomen verrassing! Bron gemeente Alkmaar: De heer Jansen zet zich vanaf 1992 vrijwillig in voor het Instituut Natuur- en Milieu-educatie (IVN) afdeling Noord Kennemerland. Ook is hij sinds 2000 belangeloos betrokken bij de Paddenwerk-groep Heiloo en is hij raadwatcher van de gemeente Alkmaar. Daarnaast is hij sinds 1992 organisator van de veteranenbijeenkomsten en lid van het Comité Veteranen Alkmaar (2016 – heden). Ad kon door zijn vele activiteiten en daardoor contact met tientallen, of wellicht moet ik schrijven honderden mensen, op veel zeer veel belangstellenden rekenen tijdens de uitstekend verzorgde receptie.Bij de IVN fungeert hij als natuurgids en heeft hij bijgedragen aan het schrijven van teksten voor folders en andere informatiemateriaal. Hij stelde een lijst op met monumentale bomen in de gemeente Alkmaar. Daarnaast lobbyde hij voor het behoud van de tuinen van VSM, waaruit de Stichting Hortus is ontstaan. Om de jeugd te interesseren voor de natuur om ons heen, gaf hij natuurlessen op scholen. Ook gaf hij gastlessen op scholen die in het teken staan van de veteranen. Zo wilde hij de jeugd betrekken/interes-seren voor wat er zich afgespeeld heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. (hieronder de naaste familie van betrokkene en Loco-burgemeester Pieter Dijkman) Vanaf 2002 is de heer Jansen betrokken als raadwatcher bij de gemeente Alkmaar. Hij wordt wel gezien als het “40ste raadslid”, omdat hij trouw alle raadsbijeenkomsten bijwoont. Hij is een zeer gewaardeerde gast in de Alkmaarse politiek. Hij spreekt regelmatig met raadsleden, zowel binnen als buiten de vergaderingen over onderwerpen die hem zeer aan het hart gaan in de gemeente Alkmaar. De boodschap, die hij daarin meegeeft, is dat verdraagzaamheid en respect, zaken zijn die onderhouden moeten worden en waaraan gewerkt moet blijven. Hij is een voorbeeld voor mensen om op hoge leeftijd actief te blijven en deel te nemen in de samenleving. Zijn manier van handelen heeft vele andere burgers geïnspireerd om hetzelfde te doen, zowel bij jongeren als ouderen. De heer Jansen kan gezien worden als een zeer betrokken burger, die de Alkmaarse politiek van zeer nabij volgt. Hierin heeft hij een voorbeeldfunctie voor zowel de jongeren als ouderen. De heer Jansen heeft onlangs om persoonlijke redenen moeten besluiten naar een zorginstelling in Arnhem te verhuizen. Deze zondag gebruikte hij daarom als afscheidsreceptie. Nadat Ad Jansen werd gedecoreerd sprak hij ook persoonlijk de aanwezigen toeGevolgd door verdiend applaus natuurlijkDe redactie van Nieuws.nl feliciteert Ad en alle betrokkenen en wenst deze bijzondere man nog vele gezonde jaren in Arnhem toe! Geniet verder van onderstaande foto-impressie

 

Reacties