Stikstofneerslag: Duinbehoud pakt het aan

(foto: Wim Meijer Fotografie)
Foto:

Stikstofneerslag is de grootste bedreiging voor de natuur in onze duinen. Door stikstof raken de van nature relatief voedselarme duinen overwoekerd met o.a. duinriet en braam. Oorspronkelijke duinflora, kruiden en insecten verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit. Het effect daarvan zie je in de duinen, waar de natuur verruigt en vergrast.

Biodiversiteit verarmt

Afplaggen, begrazing, maaien en het aanleggen van stuifplekken remt die ontwikkeling deels. Maar zonder een fors lagere stikstofbelasting zal de biodiversiteit in onze duinen jaar na jaar verarmen. Het natuurbeheer is dweilen met de kraan open, zolang de uitstoot van stikstof niet wordt teruggedrongen.

Sterkere natuur
Stichting Duinbehoud wilt meer groen; in de stad en als natuurlijke buffer rond Natura2000-gebieden. Aanleg van weerbare ecologische verbindingen krijgen zo een dubbelfunctie krijgen: versterking van biodiversiteit in de regio en een buffer voor de kwetsbare natuur.

Toekomstige generaties
Duinbehoud doet er alles aan om bronnen van stikstof langs de kust aan te pakken. Ze strijden tegen de uitstoot van Tata Steel en verzetten zich tot aan de rechter tegen races op het circuit van Zandvoort. Ook adviseren zij de provincies bij het beleid voor aanpak van de stikstof. In het belang van de kwetsbare duinen, recreanten, natuurliefhebbers en toekomstige generaties.

 

Reacties

Cookieinstellingen