Ontmoeting, samenwerking en 450 jaar Nederland centraal bij Lokale Veteranendag

Foto: Ed van der Pol

ALKMAAR – Gemeente Alkmaar telt 577 veteranen. Alkmaar is de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden enorm dankbaar. En voor deze mensen organiseert gemeente Alkmaar jaarlijks een veteranenbijeenkomst. Dit jaar ontving burgemeester drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten ze op 18 november in het AFAS stadion.

(bron: Gemeente Alkmaar / foto: Ed van der Pol)

Honderdvijftig veteranen ontmoetten elkaar en genoten van een gevarieerd programma dat bestond uit een hartelijk welkom door burgemeester, een blauwe hap, spreker Rob Kuiper en beatbox goochelaar Kariem Ahmed tijdens de borrel. Dit alles in het thema van 450 jaar Nederland.

450 jaar Nederland
Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor het jubeljaar en de vier kernwaarden van de viering 450 jaar Nederland: vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid en verscheidenheid. Zo stond de tentoonstelling opgesteld waarmee het verhaal van 450 jaar Nederland wordt verteld, alsmede de historie van 450 jaar Alkmaar Ontzet. Burgemeester Schouten stond er in haar welkomstwoord ook bij stil:

“De vier waarden staan niet los van elkaar. Ze dragen bij aan de identiteit van het land waarin we wonen. Het zijn de waarden die u verdedigd heeft. Soms ver van huis, ver van familie en geliefden. Het zijn waarden waarvoor u uw eigen veiligheid op zij heeft gezet, om een betere wereld voor anderen te creëren”, aldus Burgemeester Schouten.

Rob Kuiper aan het woord
Na de burgemeester was het woord aan Rob Kuiper. Gemeente Alkmaar werkt nauw samen met de werkgroep Veteranen Alkmaar. Werkgroeplid Rob Kuiper sprak deze avond over de activiteiten van de werkgroep zoals de bevordering van de saamhorigheid van Veteranen en de samenwerking met de gemeente en de maatschappij en de toekomst hiervan. De werkgroep Veteranen Alkmaar zet zich in voor alle veteranen. Alle veteranen zijn welkom.

Het motto is “Je hoeft je geen veteraan te voelen om er één te zijn”. Zij organiseren elke 2e donderdag van de maand een inloopavond in biermuseum De Boom, hebben met elkaar een besloten facebookpagina en staan paraat bij de herdenking van 4 mei en de viering op 5 mei. Op 5 mei staan zij op het festivalterrein en maken zo kennis met de bezoekers die op speeddate kunnen met een veteraan. Voor vragen aan het de werkgroep kan men terecht bij  [email protected].

Reacties

Cookieinstellingen