‘Niet blij met mensen die in Oudorp zijn komen wonen’

De brug gaat dicht.
Foto: eigen foto

“Er zijn mensen in Oudorp komen wonen, waar we niet blij mee zijn.” Deze cryptische opmerking deed de wijkagent gisteren tijdens een informatiebijeenkomst over de inbraakgolf. Behalve preventietips leverde de avond niet veel op. Bovendien was de belangstelling ondermaats.

Op verzoek van enkelen van de 100 inwoners die zijn aangesloten op de buurtapp (een waarschuwings- en alarmeringssysteem) waren gisteravond in wijkcentrum De Oever aan de Dommelstraat de wijkagent en twee gemeenteambtenaren aanwezig om te praten over de inbraakgolf.

De organisatoren waren bang dat zich te veel inbraakslachtoffers en andere belangstellenden uit Oudorp en Oudorperpolder zouden aanmelden. Het zaaltje voor de infoavond kon maximaal 40 personen herbergen. Daarom waren alleen de buurtappers op de hoogte gesteld. Hun angst bleek onterecht, ongeveer 25 mensen kwamen opdagen.

Hardnekkig

Zij hoorden de wijkagent hardnekkig beweren dat er maar 44 woninginbraken en pogingen daartoe zijn geweest tussen januari 2014 en januari van dit jaar. Terwijl alkmaar.nieuws.nl  van een politievoorlichter een lijst heeft ontvangen, waarop 71 van zulke misdrijven staan. Met de straten, buit en inbraakmethode erbij.

De diender draaide een preventieverhaal af, dat opvallend grote gelijkenissen vertoonde met de adviezen die ook op politie.nl staan en die wij gisteren nog eens aanhaalden. De bijdrage van de gemeentefunctionarissen was te verwaarlozen. De autoriteiten weigeren af te komen met dagjournaals of soortgelijke rapporten, waarmee kan worden bewezen dat de aangekondigde extra surveillances van politie en stadstoezicht inderdaad plaatshebben (gehad). Menigeen twijfelt daaraan.

Het gemeentebestuur heeft onlangs ferme taal geslaakt over de mogelijke plaatsing van beveiligingscamera’s in Oudorp. Die komen er niet, als het aan de wijkagent ligt: “Wij zijn daar geen voorstander van.” Ze verklapte wel dat er verdachten zijn aangehouden, maar weigerde details te geven.

Bord

Haar uitlating dat ‘er mensen in de buurt zijn komen wonen waar we niet zo blij mee zijn’ werd evenmin nader toegelicht. Behalve dan: “Eigenlijk zeg ik hiermee al te veel.” Met de toezegging dat ‘wordt onderzocht of er bij de zeven toegangswegen van Oudorp wellicht een bord ‘Buurtwacht’ moeten komen te hangen’ als afschrikking, konden de aanwezigen het doen.

Reacties

Cookieinstellingen