112

Alkmaar: Regionale brandweer indrukwekkende- en gedisciplineerde organisatie

Op dinsdag 25 september 2018 was Charles Duijff, fotograaf en redacteur van Alkmaar.nieuws.nl, een dag te gast bij de brandweer in Alkmaar. Vanuit de grote kazerne (hoofdpost) aan de Helderseweg wordt de brandweerzorg in de regio gecoördineerd. Ook in Schagen bestaat zo’n hoofdpost. In het filmpje dat u via dit artikel kunt zien, vertellen mijn gastheer Edgar Winter (bevelvoerder 24-uursdienst) en brandweercommandant Petra Abma daar meer over.

tekst, foto’s en film: Charles Duijff 

Klik op onderstaande foto’s voor uitvergroting. Hieronder Edgar Winter (zie ook filmpje)De heer Winter heeft ook de dag van mijn bezoek 24 uur dienst. Rond 7.30 uur word ik ontvangen in de ruimte waar juist de werkoverdracht plaatsvindt van de voorgaande ploeg.De gebeurtenissen van de voorgaande dag en nacht worden dus besproken, zodat collega’s die de volgende 24 uur de kazerne bemannen hun taken daarop kunnen afstemmen. Ik proef meteen iets van de sociale saamhorigheid van het team. Wanneer je zulke lange diensten met elkaar werkt en doorbrengt, ontstaat een ‘familie’, een hechte onderlinge band. Wanneer de brandweer wordt gealarmeerd is dat niet zelden voor situaties waarbij persoonlijk gevaar kan ontstaan. Men voelt zich ook bijzonder verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Een goede onderlinge verstandhouding en werken als team draagt daaraan bij. De heer Winter heeft eerst tijd nodig voor deelname aan genoemd overleg en dat geeft mij de tijd vast wat foto’s te maken binnen de brandweerkazerne. Zo ging het vroeger (1930) Zo gaat het nu: Onderstaande DAF staat gedurende deze dag gereed voor calamiteiten. portieren geopend.  De brandweerlieden trekken razend snel hun werkkleding aan en binnen 1,5 minuut kan de auto de kazerne verlaten.De actuele kleding van de brandweerlieden is niet meer zwart, zoals ik me van vroeger herinner. Tijdens een brand kunnen allerlei giftige stoffen zich hechten aan de kleding. Nu de pakken licht van kleur zijn kunnen die stoffen beter worden herkend en verwijderd. De heer Winter vertelde me dat giftige stoffen bij inademing 300 x sneller in ons bloed worden opgenomen dan bijvoorbeeld zuurstof. De brandweerkleding en helmen bedekken ook in het bijzonder de dunne huid van de nek, omdat zelfs via die huid schadelijke stoffen in ons bloed kunnen worden opgenomenMeerdere merken voertuigen worden ingezet (hieronder Volvo en Mercedes)Ten onrechte bestaat de indruk dat brandweerlieden zolang er zich geen uitruk-situatie voordoet, een beetje op de bank voor de TV hangen, een kaartje leggen, of elkaar uitdagen tijdens een biljartje. Niets is minder waar. Ieder korpslid heeft zijn/haar eigen taak tijdens de 24-uurs dienst. Waar mogelijk onderhoudt men zelf het wagenpark, repareert men pompen en andere voor de taakuitoefening relevante onderdelen, of onderhoudt men de van levensbelang zijnde zuurstofflessen en de daaraan verbonden maskers. In relatie tot het laatste leerde ik vandaag alles over werklucht en ademlucht. Werklucht wordt bijvoorbeeld gebruikt om autobanden op spanning te brengen en wellicht gebruikt u dat thuis in een hogedrukspuit om de gevel te reinigen. Ademlucht is gezuiverde (schone) lucht waarmee de zuurstofflessen van brandweerlieden en duikers worden gevuld. Binnen de kazerne bestaat een systeem, waarbij lucht van buiten extra wordt gezuiverd en vervolgens wordt geperst in bufferflessen tot ca 350 bar.  Bar is de term die wordt gebruikt voor luchtdrukeenheid (luchtdruk op aarde ongeveer 1 bar) Hieronder het luchtaanzuigsysteem, het luchtzuiveringssysteem en de bufferflessen. Hieronder de bufferflessen (gevuld tot 350 bar) van waaruit de kleinere flessen worden gevuldVanuit de bufferflessen worden de zuurstofflessen die door de brandweer worden gebruikt gevuld tot 300 bar per fles. Tijdens gebruik van de flessen wordt de brandweerman/vrouw via een alarmsysteem (licht en geluid) een aantal malen gewaarschuwd tijdig de plaats van onheil te verlaten. Bij ca 60 bar inhoud van de zuurstoffles heeft men daarvoor nog ca 4 minuten. De brandweerlieden werken in koppels, zodat men ook elkaar kan waarschuwen.De wanden van de zuurstofflessen zijn gemaakt van ondermeer kunststof en carbon, zodat ze minder zwaar zijn tijdens gebruik. De zuurstofmaskers worden na gebruik qua onderdelen uit elkaar gehaald, gewassen en gedesinfecteerd. Dit is een arbeidsintensief proces wat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Na reiniging worden de maskers weer in elkaar gezet en middels een speciaal ICT-programma op de computer gemeten op veiligheid. (hieronder maskers na demontage en speciale wastrommels)… (Her)montage van de flessen op de draagsystemen Meetapparatuur aan de computer, waarop de maskers kunnen worden getestDe werkplaats voor reparatie aan de voertuigen en overige relevante systemen die worden gebruikt tijdens brandweerwerkzaamhedenOnderstaande auto met container bevat 3 km slang om plaats van wateropname naar de blusomgeving te transporteren. Dit gebeurt door vacuüm zuigen van de slangen, waardoor de buitenlucht het water in de slangen perst. Deze lange slangen kunnen met hulpapparatuur weer worden binnengehaald (hieronder)Tijdens een gebeurtenis waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn (ambulance, politie, brandweer) wordt een verblijfsunit opgesteld, van waaruit door de gezamenlijke veiligheidsdiensten kan worden gecoördineerd en overlegdEr zijn speciale (diesel)brandstof-tanks voor bevoorrading van de brandweerauto’s. Motoren draaien ook bij stilstand van de brandweerauto’s voor bediening andere onderdelen tijdens (blus)werkzaamhedenNa een normale werkdag van ca 8 uur resteren van de 24-uursdienst dus de overige 16 uur waarbij het korpslid op de kazerne aanwezig blijft. Tijdens die periode kan worden uitgerust, geslapen en is tijd voor ontspanning. De kazerne heeft daarvoor ruimten die zijn ingericht met TV en bijvoorbeeld een biljarttafel. Maar nogmaals, daarvan wordt pas gebruik gemaakt na een volledige werkdag. Bovendien, als het alarm afgaat gaat de werkdag door!!! Het viel me op dat het gehele gebouw keurig wordt schoongehouden, of het nu gaat om kantoorruimten, werkplaatsen, kledingruimten… De redactie van www.alkmaar.nieuws.nl dankt alle medewerkers voor alle informatie die dag en natuurlijk in het bijzonder Edgar Winter. Rond 17.00 uur kon ik toch nog een uitruk-alarm meemaken (zie filmpje) Gelukkig voor iedereen een klein incident en…we hadden hulp van een bijzondere brandweerman

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen