Goede Vrijdag begint kaasmarktseizoen

Het Waaggebouw met daarin het Kaasmuseum.
Foto: commons.wikipedia.org

De eerste kaasmarkt van dit jaar heeft plaats op Goede Vrijdag. Op die derde april tussen 10 en 12.30 uur puilt de binnenstad ongetwijfeld weer uit door de vele binnen- en buitenlandse bezoekers van dit eeuwenoude evenement.  

Jaarlijks bezoeken ongeveer 100.000 mensen uit alle windstreken de kaasmarkt op het Waagplein, vroeger zelfs Kaasmarkt geheten. Het seizoen begint altijd op de eerste vrijdag van april en eindigt op de eerste vrijdag van september.

Wanneer de eerste echte kaasmarkt heeft plaats gevonden is in nevelen gehuld. Er zijn oude documenten gevonden waarop duidelijk wordt dat in 1622 de kaasmarkt plaatsvond. Maar er is ook bewijs dat in 1593 het kaasdragersgilde werd opgericht; hieruit kunnen we opmaken dat er toen ook al een kaasmarkt moet zijn geweest.

In het uit 1584 stammende Waaggebouw moesten de boeren vroeger hun boter en kazen laten wegen, om te weten hoeveel ponden zij naar de markt brachten. Het wegen gebeurde op enorme weegschalen, onder toeziend oog van de waagmeester. De grachten Voordam en Luttik Oudorp langs het plein zijn er nu vooral voor de rondvaarten en pleziervaart, maar in vroeger dagen werden de kazen over deze wateren aangevoerd. Nu gebeurt dat hoofdzakelijk per vrachtauto, hoewel enkele jaren geleden zijn ook de scheepjes teruggekeerd.

Op Youtube is het volgende filmpje over de markt – en over Alkmaar – te vinden: http://youtu.be/V82ESrhvgTY.

Museum

Na afloop van de markt zijn er voor de toeristen diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld een kijkje in het Kaasmuseum, op de eerste en tweede etage van het Waaggebouw. Net als de markt zelf goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit museum toont de bereiding van zuivelproducten door de eeuwen heen, de handel en het leven op het platteland. Speciaal voor kinderen tussen acht en twaalf jaar heeft het museum een leuke speurtocht uitgezet langs de verschillende tentoongestelde attributen.

Aan de andere kant van de steeg, op de hoek van de Houttil, is café Jong Belegen gehuisvest. Eigendom van de kaasfabriek die de befaamde Beemsterkaas maakt. Die is natuurlijk te proeven in deze kroeg, bij een goed glas.

Is de dorst nog niet gelest, dan op naar het tegenover het Waaggebouw gelegen proeflokaal De Boom, gelegen onder het Biermuseum dat is gevestigd in het historische pand van de voormalige bierbrouwerij waaraan het café zijn naam ontleent. Anderen zullen wellicht kiezen voor de kunstmarkt op de Gewelfde Stenenbrug. Dan wel winkelen in d’Oude Stad (Fnidsen, Hekelstraat) of de binnenstad (Langestraat en Laat met verbindende straatjes).

Vanaf 3 april weer 'kaassie'.
Vanaf 3 april weer ‘kaassie’.

Reacties

Cookieinstellingen