Gemeente Alkmaar en Water, Land & Dijken stimuleren de biodiversiteit op het boerenerf

Het boerenerf is een plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook kansen om meer biodiversiteit te creëren en de plattelandsnatuur te versterken. Gemeente Alkmaar gaat, in samenwerking met agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken, hier een stimulans aan geven met het project ‘biodiversiteit op het boerenerf’. Daarvoor worden  boerenerven binnen de gemeente Alkmaar gezocht. Water, Land en Dijken gaat de coördinatie en uitvoering verzorgen.