‘Oudere Alkmaarder toerist in eigen stad’

Toerist in eigen stad? (Sliksteeg, d'Oude Stad)
Foto: eigen foto

De senioren in Alkmaar hebben maar een paar regels gekregen in de ontwerpbegroting van  burgemeester en wethouders. Het Kaasstadcollege heeft die alinea bovendien weggestopt bij ‘toerisme’. “Senioren zijn toerist in eigen stad voor OPA, CDA, VVD en D66”, fulmineert de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Verbijstering op het gezicht van SPA-fractievoorzitter Arie Epskamp: ”In de programmabegroting zijn slechts zeven regels staan opgenomen over seniorenbeleid. Er is dus geen apart hoofdstuk  seniorenbeleid opgenomen in de begroting, maar die zeven regels staan ook nog onder het kopje ‘Economie en toerisme’.”

Kortzichtig

Wethouder Jan Nagengast (CDA) zegt deze ‘verstoppartij’ wel te begrijpen. Senioren zijn volgens hem op zoek naar werk. Hoe kortzichtig, reageert Epskamp: “Deze redenering gaat ook op voor jongeren. Veel mensen zijn in deze moeilijke tijd op zoek naar werk. Een omvattend seniorenbeleid gaat in op huisvesting, gezondheid en zorg, werkgelegenheid, voorzieningen in de wijk en openbaar vervoer.”

“De SPA verwacht van het college een samenhangende visie op seniorenbeleid. Het tot nu toe gevoerde beleid levert naar ons oordeel weinig aansprekende resultaten op en daarom wil de SPA dit beleid zo snel mogelijk evalueren.” Aan de orde moet dan komen, aldus Epskamp hoe de aanbesteding van werkzaamheden seniorenbeleid/50-plusactiviteiten heeft plaatsgehad.

“Wie of welke organisaties hebben meegedongen in die aanbesteding? Welk bedrag is tot nu toe aangewend in dit project?”De SPA eist dat B & W een financiële verantwoording sturen en concrete resultaten per beleidsterrein voorleggen aan de gemeenteraad. “We zullen bij de begrotingsbehandeling uitgebreid op het onderwerp terugkomen”, luidt de waarschuwing.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen