Bedrijven zullen klimaatbelasting ongetwijfeld doorberekenen aan de burgers…Wat kan gebeuren met TATA-steel?

Foto: Charles Duijff

Voormalig Shell-directeur Reinier (Rein) Willems schaart zich niet achter klimaatdrammers en zorgde zondagmiddag 10 maart voor een helder gespreksklimaat in de Dorpskerk van Bloemendaal, waar dominee Ad van Nieuwpoort met hem sprak over -hoe kan het ook anders- klimaatverandering, maar ook over zijn betrokkenheid bij de recente ontwikkelingen rond het kinderpardon.

Foto’s en tekst Charles Duijff. Audio: Areopagus Radio Bloemendaal (klik op de foto’s voor uitvergroting)

Ad van Nieuwpoort stelde de juiste vragen aan de heer Willems en zo werd het voor de aanwezigen een boeiende middag met dus zeer actuele onderwerpen. (hieronder Ad van Nieuwpoort) Rein Willems werd in 1945 geboren in Geleen, groeide op in Curaçao woonde daarna op tal van plaatsen op de wereld, waaronder Brazilië. Vanuit die positie kijkend naar Nederland dacht hij regelmatig: ‘waar zijn ze toch allemaal mee bezig in dat kleine landje…Op een heel andere manier zijn ze bezig met dingen dan elders in de wereld’….. Voor het volledige gesprek beluister het audiofragment op de website van Kerkplein (radio) Bloemendaal. Website-link onderaan dit artikel. Een korter fragment daaruit gelicht omtrent klimaatverandering en het kinderpardon treft u eveneens hieronder. Zeer de moeite waard om naar te luisteren.Het gezin van de heer Willems kwam in 1960 terug naar Nederland en ging in Voorburg wonen. Hij maakte daar de middelbare school af en ging daarna in Delft studeren. Hij beschouwt Shell nog altijd als een fantastische onderneming, waar medewerkers op een buitengewoon respectvolle manier met elkaar omgaan. Eind jaren negentig was er wel een cultuurverandering, een bepaalde verharding maar op dit moment is de vroegere aangename cultuur weer helemaal terug. Hieronder een audiofragment over de visie van de heer Willems omtrent klimaatverandering, ondermeer waar het gaat door de invloed van de mens…In dit fragment vertelt hij ook dat bedrijven eventuele CO2-belasting, zoals Groen Links wil invoeren, zullen doorberekenen aan de burgers. Het zal bovendien werkgelegenheid kosten. Bedrijven zullen vertrekken naar elders. Er is al een bedrijf uitgeweken naar België met dat vooruitzicht. Voor TATA-steel ziet de heer Willems het in dat geval somber in……Het zou zomaar kunnen gebeuren dat aandeelhouders ‘de stekker er uit trekken’  (beluister onderstaand fragment)

Ondermeer Thierry Baudet (hieronder) is fel gekant tegen de intenties van bijvoorbeeld Groen Links waar het gaat om klimaatbelasting en überhaupt de huidige klimaatplannen.Rein Willems is dus ook betrokken geweest bij de recente ontwikkelingen rond het kinderpardon  In de Haagse Bethelkapel, vond het Armeense gezin Tamrazyan sinds oktober 2018 onderdak om uitzetting te voorkomen. Er werden Marathon-diensten gehouden om steun te bieden. In onderstaand audiofragment vertelt Rein Willems over zijn betrokkenheid. Piet Hein Donner, een maand geleden te gast bij Ad van Nieuwpoort gaf toen aan: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’, daarmee doelend op het recente politieke compromis inzake het kinderpardon, waarbij ondermeer de proceduregang zal worden ingekort en de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris verdwijnt. (hieronder Piet Hein Donner tijdens dat recente gesprek met Ad van Nieuwpoort)Rein Willems geeft ook daaromtrent zijn gedegen commentaar in onderstaand fragment

Onderstaand nog enkele foto’s van deze bijeenkomst in de Dorpskerk van Bloemendaal

Klik hieronder voor de volledige

Audiofragment uitzending

Reacties

0