Campagne voor hondenbezitter: loslopende honden zorgen voor problemen in natuur

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is een voorlichtingscampagne gestart voor hondenbezitters die bij natuurgebieden wonen. De campagne moet hondeneigenaren bewust maken van de ongewenste gevolgen van loslopende honden in de natuur.

Broedseizoen
Vooral in het broedseizoen kunnen loslopende honden in natuurgebieden voor problemen zorgen. Niet alleen bij vogels kan het vervelend zijn, maar ook voor zoogdieren zoals konijnen, dassen, hazen, damherten en reeën krijgen jongen. Loslopende honden kunnen vogels storen bij het uitbroeden van de eieren, omdat vogels hun nesten verlaten. De eieren worden koud en op die manier komen de eieren niet uit.

Stress
Honden die reeën opjagen, kunnen door stress zich in paniek dood rennen in een hek. Loslopende honden kunnen ook jonge dieren pakken. De provincie Noord-Holland wil met meer voorlichting de hondenbezitters bewuster maken van de ongewenste invloed op de natuur, zeker in de broedtijd die duurt tot en met juli.

Strengere controles
Handhavers en toezichthouders van natuurgebieden zullen strenge controles gaan uitvoeren om de overlast door honden aan te pakken. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Het verschilt per natuurgebied welke regels en voorschriften gelden. Op borden langs de toegangswegen en op de website van het natuurgebied staan ze vermeld. Met de strengere controle hopen de betrokken partijen hondenbezitters meer bewust te maken van de schade die hun hond kan aanrichten.

Samenwerking bij handhaving
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Amsterdamse Bos, Waternet,  Politie, Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Reacties