Alkmaar krijgt lokale goededoelengids

Foto: rotary.dewaag - aangeleverd

In navolging van ’s-Hertogenbosch wordt Alkmaar de tweede stad in het land waar een lokale goededoelengids wordt gerealiseerd. In deze gids kunnen Alkmaarse organisaties en initiatieven zich profileren.

Mensen die bij leven of na overlijden willen schenken aan een lokaal goed doel kunnen de gids gebruiken bij het maken van keuzes. De planning voorziet er in dat de gids zal verschijnen tussen december 2020 en april 2021.

Bruisende campagne avond in Podium Victorie
Donderdag 3 september gaf wethouder Paul Verbruggen het startsein voor de campagne ‘Voor organisaties die het verdienen!’. De voorkant van de komende goededoelengids werd alvast onthuld. De wethouder sprak met waardering over de kracht van de vele vrijwilligers en maatschappelijke activiteiten in de gemeente Alkmaar. Juist deze initiatieven in buurten, wijken, dorpen kunnen een steun in de rug goed gebruiken.

Theo Schuyt, hoogleraar filantropie VU, ging in op de maatschappelijke waarde van het lokaal maatschappelijk initiatief. Hij vroeg zich daarbij af wat de overheid gaat doen met de schuldenlast die vereffend moet worden als de ergste crisis voorbij is. Keren we dan gedeeltelijk terug naar het oudere beleid van bezuinigingsoperaties van eigen bijdragen en marktwerking? De hoogleraar gaf de aanwezigen de vraag mee in hoeverre de pluriformiteit van de maatschappelijke instituties de basis gaan vormen voor toekomstig beleid. Daar voegde hij aan toe dat zeker is dat de overheid het niet alleen kan. Overal ter wereld nemen -door internet en sociale media- maatschappelijke initiatieven en platforms van burgers toe. Dit ook boor het realiseren van maatschappelijke doelen.

Notaris Annamaria Lopez-Brea benaderde de inzet voor de lokale goededoelengids vanuit haar dagelijkse praktijk. Daarin merkt zij keer op keer dat de behoefte aan een lokale gids groot is. Mensen vragen in toenemende mate naar de mogelijkheden om aan lokale goede doelen te schenken bij leven en na overlijden. De notaris is er van overtuigd dat de komende gids in positieve zin het verschil zal maken.

Tijdens de campagne avond met 50 deelnemers (rekening houdend met de beschikbare zaalcapaciteit in COVID-19 tijden) stonden als vanzelfsprekend ook twee lokale Alkmaarse goede doelen in het middelpunt. Vertegenwoordigers van Stichting Prakkie072 en van Hortus Alkmaar vertelden met groot enthousiasme over hun activiteiten. Zij gingen ook in op het belang dat zij toekennen aan het initiatief om de Goededoelengids Alkmaar spoedig te realiseren.

Oproep aan Alkmaarse initiatieven om zich aan te melden voor de gids
Namens de Stichting Goede Doelen Alkmaar riep Cees Huisman, voorzitter, Alkmaarse initiatieven en organisaties op om kennis te nemen van het plan en om zich bij belangstelling aan te melden. Op de website is informatie te vinden en kunnen belangstellende organisaties eveneens het aanmeldformulier vinden. Dagvoorzitter Monique Hupkes wees op stimulerende energie en de verbindende kracht die voelbaar was in Podium Victorie

Stichting Goede Doelen Alkmaar[email protected]

Reacties