Verhaal van de Dag: Heilige oorlog tegen The Beatles

Foto: Wim Meijer Fotografie

´It’s been a hard day’s night´, dat is wat de Beatles gedacht moeten hebben nadat in 1966 de halve wereld, en Amerika in het bijzonder, over hen, en vooral John Lennon heen viel. De oorzaak daarvan was een interview met John Lennon in The London Evening Standard op 4 maart 1966, vandaag 55 jaar geleden.

(tekst: Wim Meijer)

Populairder dan Jezus
Op zich zou het interview met de Engelse journaliste Maureen Cleave nooit de internationale media hebben gehaald, ware het niet dat John zijn twijfels over de duurzaamheid van het christendom ter sprake bracht met de quote:

“Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue with that; I’m right and I will be proved right. We’re more popular than Jesus now; I don’t know which will go first – rock ‘n’ roll or Christianity. Jesus was alright, but his disciples were thick and ordinary.”

Beatle boycot
Had Lennon hiermee gezegd of letterlijk bedoeld dat The Beatles populairder waren dan Jezus? Volgens veel lezers van The London Evening Standard wel. En toen dit citaat uit het interview in de daarop volgende maanden de wereld over ging als op zichzelf staande opmerking, ontstond er een felle ‘anti-Beatle-mania’.

In veel landen mochten de platen van de Beatles niet meer op de radio worden gedraaid (in Nederland bleef deze boycot beperkt tot de NCRV) en in Amerika liepen de emoties nog veel hoger op. Mensen gingen de straat op en verbrandden platen en foto´s van de Beatles of vertrapten ze. Spandoeken werden meegedragen met teksten zoals “Jesus died for you John Lennon” en “John Lennon is Satan”. En ook de Ku Klux Klan deed er een schepje bovenop door te stellen dat de Beatles waarschijnlijk waren “gehersenspoeld door communisten”

Vaticaanse vergeving
Wat John Lennon eigenlijk had bedoeld was dat de Katholieke Kerk inmiddels zo impopulair geworden was, dat zelfs de eerste de beste rockgroep op meer belangstelling kon rekenen. Maar naar die uitleg luisterde niemand meer. Ook het Vaticaan stelde zich afwijzend op. Toch moet van de  eerbiedwaardige heren in het Roomse gezegd worden dat ze zich niet al te rancuneus toonden.

‘Reeds’ in 2008 spraken ze begrip en vergeving uit via de Vaticaanse krant, de Osservatore Romano. En in 2010 gingen ze nog verder door een “Vaticaanse Muziekalbum-Top10” te publiceren met het Beatle-album Revolver op de 1e plaats. Dat lijkt op een ‘goedmakertje, want het was juist dìt album, dat kort na de gewraakte uitspraken van John Lennon was uitgekomen en lange tijd werd geboycot.

St.Peter´s Church
Misschien dat die vergevingsgezinde houding van het Vaticaan iets te maken had met het feit dat de Beatles toch en beetje ´kindjes´ zijn van diezelfde Katholieke Kerk. Het was immers via de kerk, dat John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst ontmoetten. Dit gebeurde op 6 juli 1957, gedurende het jaarlijkse tuinfeest van de St.Peter’s Church in Woolton. John Lennon speelde daar met zijn band The Quarrymen. Paul McCartney, als gast daar aanwezig, raakte na het optreden met John in gesprek, waarna ze ook een paar nummers met elkaar speelden. De onderlinge klik was dusdanig, dat Paul al snel in John’s Band werd opgenomen. George Harrison volgde kort daarna en als laatste sloot ook Ringo Starr zich aan, waarmee het beroemde viertal compleet was.

Vanaf dat moment zou de muziek nooit meer hetzelfde zijn. Zelfs in de kerk! Daar werd het orgel verdrongen door drums en gitaren en won het Engels het van het Latijns. De Beatmis was geboren! De kerken stroomden weer vol,  vooral ook met jongeren, en qua populariteit kon Jezus weer met frisse moed de concurrentie met de Beatles aan.

Bijna ´John Christ Superstar´
Op 6 juli 1964, exact 7 jaar na die memorabele ontmoeting tussen John en Paul, ging de eerste film van de Beatles in première. A hard days Night werd een van de meest succesvolle films aller tijden en haalde een omzet van ruim 12 miljoen dollar. De concurrentie uit Nazareth bleef echter niet achter en sloeg in 1973 genadeloos terug met Jesus Christ Superstar, die een opbrengst haalde van ruim 24 miljoen dollar. Dus het dubbele van A Hard Day’s Night. Dat ooit John Lennon was gevraagd voor de rol van Jezus, is een leuke bijkomstigheid.

Reacties

Cookieinstellingen