Ook adjunct-gemeentesecretaris op non-actief

'Heren, daar is de uitgang'.
Foto: nemo

Adjunct-gemeentesecretaris Jos Krieckaert is geschorst. Daarmee is een tweede topambtenaar in Alkmaar op een zijspoor geraakt. Eerder berichtten we dat gemeentesecretaris Coen Aalders op non-actief is gezet.

Aalders leverde aan het college onvolledige en onjuiste financiële stukken aan, zodat bijvoorbeeld de begroting voor volgend jaar mogelijk een valse voorstelling van zaken geeft. Hij kwam daardoor in conflict met burgemeester Piet Bruinooge en zijn wethouders. B & W en de gemeentesecretaris streven een beëindiging van de samenwerking na, is het enige commentaar dat het stadhuis daarop wenste te geven.

Zijn plaatsvervanger Krieckaert heeft het op enig moment voor Aalders opgenomen.“Het hoofd van de gemeentelijke concernstaf wilde dat de kwestie eerst werd opgelost, voordat er over andere zaken zou worden gepraat. Krieckaert heeft zich daarmee volgens het college schuldig gemaakt aan werkweigering”, aldus meerdere bronnen. “Daarop is hij ook op non-actief geplaatst.”

Tevredenheid

Krieckaert werkte 34 jaar bij de gemeente en volgens iedereen die we hebben gesproken, naar volle tevredenheid. “De gemeentedirecteur zou in december met pensioen gaan. Naar verluidt wordt zijn afscheid nu een half jaar naar voren gehaald.” Zijn onverwachte en voortijdige vertrek zou alom betreurd worden. Daarentegen zouden de ambtenaren er niet rouwig om zijn dat Aalders weggaat. “Hij wordt omschreven als een afstandelijke man die slecht communiceert.”

Van diverse kanten is gereageerd op onze berichtgeving. Menigeen vindt dat niet alleen VVD-wethouder Peter de Baat, die de gemeenteraad een begroting liet vaststellen die is gebaseerd op foute en gebrekkige informatie, moet vertrekken. “De rest van het college is medeverantwoordelijk. Ook de burgemeester moet zijn knopen tellen en aftreden.”

De gemeente is gevraagd om een reactie op de affaire-Krieckaert, maar heeft niet gereageerd.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen