Geen loting bij toewijzing huis

De gemeenteraad heeft de nieuwe huisvestingsverordening Alkmaar vastgesteld. Daarin wordt er voor gekozen geen loting toe te passen en dus huurwoningen tot de huurtoeslaggrens uitsluitend toe te wijzen op basis van inschrijftijd.

Het voorstel voor de nieuwe verordening is eerder besproken in de raadscommissie ruimte. De meerderheid van de raadsfracties was geen voorstander van toewijzing van maximaal vijf procent van alle woningen door loting, zoals voorgesteld in de regionale huisvestingsverordening. Deze bevat regels voor de woonruimteverdeling, bedoeld om onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van  de schaarste aan huurwoningen te voorkomen dan wel op te lossen.

Reacties

Cookieinstellingen