Meer en nieuwe horeca centrum en Overstad

Meer nieuwe en andere horeca in centrum (en op Overstad).
Foto: commons.wikimedia.org

Versterking van de horeca in de binnenstad en op Overstad en vrije sluitingstijden. Dat wil het college voor de uitbaters van restaurants en cafés. “De horeca is van groot belang voor de economie in Alkmaar”, daarom stellen B en W in de nieuwe horecanota voor de ondernemer meer ruimte en vertrouwen te geven.

“Een positieve beleving van de stad is een belangrijke voorwaarde om de economie te stimuleren en meer bezoekers naar Alkmaar te halen. De horecasector is een belangrijke schakel die zorgt voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.”

De horecanota sluit daarmee aan op het nieuwe economisch beleid dat is vastgelegd in het coalitieakkoord. De gemeente Alkmaar wil de rode loper uitleggen voor ondernemers en initiatieven die bijdragen aan een levendige en innovatieve stad. “Een goed functionerende horecasector is van groot belang voor het aantrekken van bezoekers en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven.”

Beleving

De focus ligt op nieuwe en meer diverse horeca het winkelgebied van de binnenstad en Overstad. Hiermee wordt ingespeeld op de trend, waarbij het winkelend publiek steeds meer een beleving wil ervaren. Versterking van de (dag-)horeca in het kernwinkelgebied moet een impuls geven aan de stedelijke economie en dus ook de werkgelegenheid.

Speerpunten in het nieuwe horecabeleid is onder meer minder regulering door de overheid en meer zelfregulering door de horecaondernemer, waaronder openbare orde en veiligheid. Er komen vrije sluitingstijden voor discotheek/bar-dancing, café, grand café, café-restaurant, restaurant en ontnuchteringszaken. Doel is de levendigheid te vergroten, de ondernemer meer vrijheid te geven en de veiligheid te bevorderen door gespreid vertrek van uitgaanspubliek.

De nieuwe horecanota is aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

 

Reacties

Cookieinstellingen