Opvolgers voor weggestuurde topambtenaren

De Baat weg, Dijkman kwam en nu oop vervangers top.
Foto: RTV NH/Tom Jurriaans

De plooien van Financegate worden gladgestreken, blijkt uit een persbericht van de gemeente Alkmaar. Er zijn opvolgers gevonden voor de weggestuurde gemeentesecretaris Coen Aalders en gemeentedirecteur Jos Krieckaert. Officieel  heet het dat “het college en de ondernemingsraad van de gemeente Alkmaar overeenstemming bereikt over de invulling van de directie.”

Nadat de OR afgelopen week negatief adviseerde over het oorspronkelijke collegevoorstel, heeft de OR alsnog ingestemd met een aanpassing van de directie. In een gesprek tussen OR en burgemeester Piet Bruinooge, Pieter Dijkman (wethouder personeel en organisatie) en Wendy Pelk (waarnemend secretaris en algemeen directeur) is gezamenlijk besloten de breedte van de nieuwe functie te beperken en de grenzen ervan duidelijk te markeren. Daarmee werd het een door alle partijen gemeenschappelijk te dragen alternatief.

Financiën

Guide van den Boorn wordt voor maximaal een jaar interim-directeur financiën. Hij moet de jaarrekening en begroting op orde brengen, een realistische voorjaarsnota en het duurzaam verankeren van de financiële positie en nieuwe werkwijzen en -processen binnen de ambtelijke organisatie. Veranderingen waarover de OR advies of instemming moet geven, zullen tijdig worden voorgelegd.

Van den Boorn wordt tevens eerste locosecretaris. De tweede en derde locosecretaris worden Conny Kelly en Bart van der Veer. Bij afwezigheid van Wendy Pelk treden de tweede respectievelijk derde locosecretaris ook op als plaatsvervangend waarnemend algemeen directeur. Er zal een onafhankelijke second opinion plaatsvinden naar het ontstaan van de financiële chaos, waarvoor Aalders en Krieckaert verantwoordelijk worden gehouden. Dijkmans voorganger, wethouder Peter de Baat, trad af vanwege Financegate.

Het college gaat zich, samen met de directie, bezinnen op de toekomstige vormgeving van de top van de ambtelijke organisatie. Daar bestaan op dit moment nog geen vastomlijnde ideeën over; zodra die er zijn zal de OR om advies worden gevraagd.

In een brief aan de OR spreekt waarnemend algemeen directeur en WOR-bestuurder Wendy Pelk haar waardering uit voor de constructieve opstelling. Ze rept van een van harte aanvaarde ‘uitgestoken hand’.

De OR vindt dat met de resultaten van het overleg het college voldoende tegemoet gekomen is aan de voorwaarden zoals gesteld in het OR-advies. Tevens is de OR van mening dat met het bereikte resultaat een basis is gelegd om het wederzijdse vertrouwen tussen college en ambtelijke organisatie terug te winnen.

De medewerkers zijn in een extra personeelsbijeenkomst geïnformeerd.

 

Reacties

Cookieinstellingen