Alkmaar: Proefpassing van het gewelfbeschot in de Consistorie van de Grote Kerk

Foto: Edwin van den Brink

Maandag vond de proefpassing plaats van het gewelfbeschot in de Consistorie van de Grote Kerk, in bijzijn van de opdrachtgever en Monumentenzorg. Sinds januari werkt restaurator Edwin van den Brink van Haakma Wagenaar & van den Brink aan het herstel van het houten gewelf en de schilderingen.

Alle dunne eiken planken zijn voorzichtig losgewerkt, de roestende ijzeren spijkers verwijderd, en de kwetsbare plekken in het hout hersteld. Daarna is de beschilderde zijde schoongemaakt en is een deel van de latere afwerkingen en gekleurde sauslagen verwijderd. Onder de latere overschilderingen en restauraties bleken de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse schilderingen nog grotendeels aanwezig te zijn. Hieronder: Detail van het voorlopig gemonteerde gewelfbeschot met het stadswapen van OudewaterDit was een verrassing, omdat deze bij eerdere herstellingen op grote schaal zijn overgeschilderd. De schilderingen, zes vakken met wapenschilden en een omranding van bloemkammen, worden geconserveerd en ontstoord. Want, leksporen en roestplekken van spijkers ontnamen het zicht op de voorname afwerking. Over de bouwgeschiedenis, de architectuur en de betekenis van de beschildering werd door restaurator Willem Haakma Wagenaar in april al een boeiende lezing gegeven voor de Historische Vereniging Alkmaar.

Tijdens de proefpassing zijn de resultaten van de restauratie tussentijds beoordeeld. Na demontage en verdere verbetering, zal het beschot na de zomervakantie definitief weer op zijn plaats worden bevestigd. De Consistorie is vanwege de werkzaamheden in 2019 buiten gebruik gesteld. In 2018 werd al het leien dak vervangen. En na de restauratie van het gewelf zullen het vaste meubilair worden gerestaureerd en verdere verbeteringen voor het gebruik van de kleine zaal worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 zal de Consistorie weer in gebruik worden genomen Hieronder: Detail van het voorlopig gemonteerde gewelfbeschot met het stadswapen van Alkmaar

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar, en financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Noord-Holland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Dinamofonds, Huis van Zessen, Kattendijkedrucker, en Gemeente Alkmaar.

De foto’s zijn van Edwin van den Brink

Reacties