‘Niet Hoogeboom, maar persvrijheid staat terecht’

Anjo van de Ven (links): 'cultuurbarbaar voelt zich beledigd'.
Foto: gemeente Alkmaar

Een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur eist het openbaar ministerie tegen de Alkmaarse journalist André Hoogeboom (61) wegens belediging van leden van de Onafhankelijke Partij Alkmaar. “Niet Hoogeboom, maar de persvrijheid staat hier terecht”, is het vrijspraakpleidooi van advocaat Babur Beg.

Vandaag heeft, na zestien maanden getalm door het OM (vindt Beg), eindelijk het proces plaats waarvan de basis is gelegd in november 2013. Hoogeboom dicht op zijn website www.go72.nl de OPA nazitrekjes toe. ‘De stank uit het plaatselijke gemeentehuis begint zich te verspreiden over heel Nederland. Het begint hier  te ruiken naar nazi-toestanden.’

Schilder

Cultuurwethouder Anjo van de Ven zou zich schuldig maken aan Kulturkammerpraktijken door slechts ‘kunst van vroeger toe te staan’. Ook wordt opgemerkt dat fractievoorzitter Ben Bijl in het dagelijks leven huisschilder is (net zoals Hitler, beide namen worden echter niet genoemd), en is een hint naar de geruchten over de drankzucht van economiewethouder en OPA-voorman Victor Kloos.

Het drietal als ook burgemeester Piet Bruinooge namens het college doen aangifte. Hoogebooms rectificatie in december 2013  vermag niet te helpen. Het OM besluit na rijp intern beraad op het hoogste niveau tot vervolging. “Omdat”, aldus het OM, “journalisten weliswaar veel ruimte hebben om scherpe kritiek te uiten. Maar hier zijn buiten proporties en onnodig grievend  ongegronde beschuldigingen geuit. De eer en goede naam van individuele politici zijn aangetast.”

Hoogeboom zelf laat zijn gezicht niet zien in de zittingszaal. Hij is ziedend over de aangifte, de vervolging en de daaruit volgende schade privé, financieel en zakelijk; opdrachtgevers trekken zich terug of gaan naar een concurrent, uit angst dat ze bij de gemeente buiten de aanbestedingsboot vallen.  De verdachte, en zo voelt hij zich totaal niet, is bang dat hij in woord en veel nog meer in gebaar zijn woede zal tonen en daarmee zich respectloos betoont jegens het rechtscollege.

Beknotting

Daarom laat hij het woord aan zijn raadsman. Die heeft in januari van dit jaar nog geprobeerd de rechtbank ervan te overtuigen dat een rechtszaak in dezen is als schieten met een kanon op een mug. Maar de magistraten wensen zich uit te spreken over de vraag of hier sprake is van belediging – en zo ja, of en welke straf daarop moet volgen – of van beknotting van de vrijheid van meningsuiting.

Dat laatste, stelt de raadsman. “Ik heb mevrouw Van de Ven in het getuigenverhoor horen zeggen dat zij is uitgemaakt voor cultuurbarbaar, cultuurdictator, Stalinistische dictator, kleinburgerlijk en wraakzuchtig. Dit valt volgens haar allemaal onder de categorie ‘tegen een stootje kunnen’. Maar als mijn cliënt schrijft dat haar beleid lijkt op dat van de Kulturkammer, is ze plotseling beledigd.”

OPA heeft een Schwalbe gemaakt om (sport-)journalist André Hoogeboom monddood te maken. Door te doen alsof ze beledigd was en daarvan aangifte tegen hem te doen, wilde OPA een einde maken aan de discussie over zijn abominabele kunst- en cultuurbeleid. “Maar de partij heeft zichzelf en de gemeente Alkmaar alleen maar belachelijk gemaakt met zijn vergeefse poging de vrijheid van meningsuiting te beknotten. Nederland komt er in het opzicht van de Europese mensenrechten slecht op te staan.”

De Europese rechten voor de mensen laten weinig ruimte voor beperkingen van het recht op vrije meningsuiting ten aanzien van politieke uitlatingen, houdt Beg de rechters voor: “De Europese rechtspraak laat zien dat de autoriteiten, lees de gemeente Alkmaar en het openbaar ministerie, zich terughoudend dienen op te stellen bij het hanteren van strafrechtelijke vervolging in gevallen als deze waarin andere mogelijkheden beschikbaar zijn als antwoord op al onterechte kritiek of aanvallen. Bijvoorbeeld een ingezonden artikel in het betrokken of een ander medium, of de gang naar de bestuursrechter.”

De uitspraak is op 23 maart.

Reacties

Cookieinstellingen