‘Gemeente wilde krant omkopen’

Yxie zou ook Lucebert Museum herbergen.
Foto: commons.wikimedia.org

De Alkmaarsche Courant kreeg 12.000 euro van de gemeente, als de krant vier pagina’s vol lovende woorden zou schrijven over cultureel centrum Yxie. Dat vertellen de twee journalisten die deze pr-stunt, die zij omkoping noemen, verhinderden. Noch de krantenbazen, noch het stadhuis wil inhoudelijk reageren.

In 2006 ontstaat het idee om een centrum voor woord, beeld en gebaar te vestigen in het Doelencomplex. In wat later Yxie werd gedoopt zouden een Lucebertmuseum en cultuurhuis Provadja worden gevestigd. Onafhankelijke Partij Alkmaar is van meet af aan fel tegen dit, door CDA (de partij van burgemeester Piet Bruinooge), PvdA, GroenLinks, VVD en SP omarmde plan.

De OPA, nu de grootste partij van Alkmaar en met twee wethouders een grootmacht in het vorige en huidige college van B&W, staat dan nog aan de kant. CDA, VVD en GroenLinks vormen de stadsregering en krijgen Yxie op de rails. De gemeenteraad verstrekt in 2008 een krediet van bijna veertien miljoen euro voor het cultureel centrum.

Kopen

“Een hoop geld”, valt te lezen in een artikel op de internetkrant De Noord-Hollandse Nieuwsbode. Het stuk is van de hand van twee voormalige redacteuren van de Alkmaarsche Courant, die het ontwikkelingsproces van Yxie van zeer dichtbij hebben gevolgd. “Dat moet de bevolking nog wel door de strot worden geduwd. En hoe maak je de geesten beter rijp  dan met (veel) positieve publiciteit?” Daarom, aldus het duo, bedenken B & W en enkele gemeenteambtenaren een promotieplan: ‘We kopen vier pagina’s redactionele ruimte in de Alkmaarsche Courant. Daarin promoten wij Yxie’.

“Een ontwerpbureau vaardigt twee creatieven, gewapend met lay-outvellen en al ingetekende ‘redactionele’ artikelen naar de redactie van de krant af. Of de redacteuren die pagina’s maar even wilden vullen met wervende artikelen. De toenmalige redactiechef ziet geen beletselen. Voor de afgesproken prijs van 12.000 euro zullen twee redacteuren de door het ontwerpbureau ingefluisterde artikelen maken.”

Maar deze twee steken dus een spaak in het wiel. Zij gaan tegen het bevel van hun superieur in en weigeren opportunistische, pseudoredactionele artikelen te schrijven, zeker daar het een gevoelige politieke kwestie betreft. “Hier laat een krant zich omkopen door omhooggevallen politici. Dat spelletje volksverlakkerij spelen wij niet mee.”

Er gaat een brief naar de redactieraad en die heeft, na overleg en in samenwerking met de toenmalige hoofdredacteur ons gelijk gegeven. “Pagina’s verkopen met gevoelige politieke inhoud is voortaan uit den boze. Jammer voor de chef, jammer voor burgemeester Piet en zijn gevolg.”

Opportunist

Na de politieke machtswisseling moet het ‘Yxiecollege’ het veld ruimen. OPA staat aan het roer en laat dat weten ook. Yxie wordt snel naar de vergetelheid geloodst. “Piet Bruinooge, die eerst zo enthousiast is over Yxie en die zelfs zo ver gaat dat hij de AC wil omkopen voor positieve oordeelsvorming, laat als een volleerd opportunist het prestigieuze culturele centrum vallen alsof er gif over gestrooid is.”

Peter Hovestad, adjunct-hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad waartoe de AC behoort, reageert niet op een mail met een vraag om commentaar. Een telefoontje helpt. Hovestad: “Ik heb om het bericht in de nieuwsbode moeten lachen. Ik wens het niet serieus te nemen.” Ondanks aandringen weigert hij te bevestigen of te ontkennen dat het stuk op feiten berust. Hans van Zeeland, gemeentewoordvoerder: “Op zulke nonsens gaan we niet reageren.”

Gemeente wil krant omkopen.
Gemeente wilde krant omkopen.

Reacties

Cookieinstellingen