Alle R.K. Parochies in Alkmaar zoeken samenwerking

Foto: Google Maps screenshot

Twee jaar geleden bracht het bisdom de gespreksnotitie Kerk in een veranderende samenleving. De notitie gaat in op het pastoraat in de komende jaren. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden cq te blijven.

Kernmissie

Wij zijn vaak zo zeer bezig met materiële zaken en met pastorale en liturgische wensen van onze eigen gemeenschap, dat de kernmissie wordt vergeten, namelijk om de boodschap van het Evangelie uit te dragen en in onze tijd verstaanbaar te maken.
Met andere woorden: Een kerk die ophoudt het verloren schaap te zoeken, zal zeker ook de anderen verliezen.

Kijkend naar de realiteit

Als kerk en parochie hebben wij gekeken naar onze sterke en zwakke punten. Waarin zijn wij vitaal en waarin verdient de kerk meer aandacht. Onderwerpen zijn aantal kerkgangers, aantal dopelingen, eerste communicanten, contacten met gezinnen, jongeren en kinderen, betrokkenheid bij de buurt, financiële positie etc. Deze zogenaamde vitaliteitscan hebben alle parochies gedaan in Alkmaar.

Op weg naar samen

Opvallend is dat een zwak punt van de ene parochie een vitaal punt kan zijn van een andere parochie. Een bepaalde manier van samenwerking zal noodzakelijk worden en zal eerder leiden naar win win situaties.

Onderzoek naar samenwerking

De parochies willen realistisch zijn en gezamenlijk naar de lokale gemeenschappen kijken en ervoor waken dat we de grote uitdagingen die er liggen, veronachtzamen. Dit in de wetenschap dat de kerk in onze regio in de komende jaren zal veranderen, maar zij zal niet verdwijnen. Zij zal een nieuw gezicht krijgen, een nieuw evenwicht vinden en een nieuwe opdracht opnemen. Er zijn tekenen van hoop. Meer aandacht voor gezinnen met kinderen, mensen met een niet Nederlands achtergrond en contact met de samenleving en de buurt.

De Matthias-Laurentius parochie, de Laurentiusparochie in Oudorp, de Mariakerk in Alkmaar Noord en de St. Michaelkerk in de Schermer zijn reeds enkele maanden in gesprek met elkaar en onderzoeken een samenwerking of een iets sterker verband.

Wij geven onszelf de tijd tot eind 2019 om te bezien of en zo ja hoe een samenwerking tot stand gebracht kan worden.

Reacties

Cookieinstellingen