Gemeente vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over duurzame energie

Foto: Pixabay

Gemeente Alkmaar vraagt inwoners en ondernemers om een avond mee te denken over de mogelijkheden om samen met de buurgemeenten meer duurzame zon- en windenergie op te wekken.

In 2019 hebben de Nederlandse gemeenten afspraken gemaakt om samen verdere opwarming van de aarde te voorkomen: het Klimaatakkoord. De afspraken gaan onder andere over het energieverbruik en de opwek van duurzame energie. De gemeente Alkmaar is samen met de regio actief aan de slag om deze doelstellingen te behalen. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit om hieraan mee te werken.

Meer dan zonnepanelen
De opwek van duurzame energie is in Nederland al op veel plekken zichtbaar. Ook in Alkmaar. Veel mensen isoleren hun woning of nemen andere duurzame maatregelen. Op bedrijventerrein de Boekelermeer worden duurzame manieren van energieopwekking ontwikkeld. Toch is dat nog niet voldoende. Er zal verder moeten worden nagedacht over hoe al onze energie duurzaam te krijgen. Daarom zoeken de gemeente Alkmaar naar meer manieren in de regio om energie op te wekken, bijvoorbeeld met zon en wind.

Nog geen concrete plekken
Alle gemeenten in Nederland zijn nu aan het uitzoeken hoe en waar die duurzame energie kan worden opgewekt. Dit gebeurt samen met Regionale Energiestrategieën. Gemeente Alkmaar is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord. Samen de buurgemeenten en met professionele partijen zoals netwerkbeheerders worden plannen gemaakt en wordt gekeken naar de  mogelijkheden. Er zijn nog geen concrete plekken waar iets komt. Wel zijn er ideeën en denkrichtingen.

Avondbijeenkomsten in De Rijp, Schermerhorn en Alkmaar
De gemeente Alkmaar vraagt inwoners en ondernemers om een avond mee te werken. De bijeenkomsten zijn op 21 januari in Dorpshuis onder de Boom in De Rijp, op 28 januari in de Grote Kerk in Schermerhorn en op 30 januari in het Stadhuis van Alkmaar. De avonden beginnen om 19.00 uur.

Kans op een duurzaamheidsscan
De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat iedereen meedenkt, daarom worden er onder alle deelnemers aan de meedenkavonden 3 scans van Duurzaam Bouwloket verloot. Deze scan laat zien op welke vlakken men de eigen woning of pand kan verduurzamen.

Voor iedereen
Iedereen mag meedoen, want het gaat over de over omgeving van inwoners en ondernemers. Er wordt niet gevraagd om technische plannen te beoordelen of een keuze te maken. Vooral meningen en ideeën zijn belangrijk. Aanmelden kan door een email te sturen naar [email protected]. Op www.alkmaar.nl/res vindt u wat meer informatie over de Regionale Energiestrategie.

Reacties